2.9
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
റേറ്റിംഗ്
കിഴക്കേ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന ഫീനിക്സ് ശരാശരി 2.9 / 5 ഔട്ട് 9
റാങ്ക്
N / A, ഇതിന് 10.3K കാഴ്‌ചകളുണ്ട്
ബദൽ
അപ്ഡേറ്റുചെയ്യുന്നു
രചയിതാവ് (ങ്ങൾ)
അപ്ഡേറ്റുചെയ്യുന്നു
ആർട്ടിസ്റ്റ് (കൾ)
അപ്ഡേറ്റുചെയ്യുന്നു
തരം (കൾ)
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക
അപ്ഡേറ്റുചെയ്യുന്നു