4.6
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
റേറ്റിംഗ്
സർവജ്ഞനായ വായനക്കാരന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ശരാശരി 4.6 / 5 ഔട്ട് 14
റാങ്ക്
N / A, ഇതിന് 53.8K കാഴ്‌ചകളുണ്ട്
ബദൽ
അപ്ഡേറ്റുചെയ്യുന്നു
രചയിതാവ് (ങ്ങൾ)
അപ്ഡേറ്റുചെയ്യുന്നു
ആർട്ടിസ്റ്റ് (കൾ)
അപ്ഡേറ്റുചെയ്യുന്നു
തരം (കൾ)
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക
അപ്ഡേറ്റുചെയ്യുന്നു